ΑνακοινώσειςΕκδηλώσειςΕπιστολέςΕφημερίδαΝόμοι - ΕγκύκλιοιΣάτιραΣυναντήσεις
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
     
Εγκύκλιος του ΥΕΘΑ για την εισαγωγή στα ΑΕΙ ΑΣΣΥ
17/07/2012 12:59:46

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Εισαγωγή ΑΕΙ ΑΣΣΥ 2012:

\"Β44Υ6-ΔΕΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β\' ΚΛΑΔΟΣ/Β2/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τηλ. 210-6574186

Πίνακα Αποδεκτών
Φ.337.1/149721/11
Σ.770
Αριθ. Εγκυκλίου: 7


ΚΟΙΝ :
Αθήνα, 12 Μαρ 2012

ΘΕΜΑ:
Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) Πολεμικής Αεροπορίας

Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Τεχνικών Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) της Πολεμικής Αεροπορίας Ακαδημαϊκού Έτους 2012 – 2013)».

Δημήτριος Αβραμόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης Επιτελής Β2


Έχοντας υπόψη:


α. Το Ν.1327/1973 «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 16/18-1-1973 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

β. Το Ν.1294/1982 «Συμπλήρωση των διατάξεων της νομοθεσίας \"περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων\" που αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή.» (ΦΕΚ 122/ 4-10-1982 Τεύχος Α\')

γ. Το Ν.1351/1983 Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 56/28-4-1983 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

δ. Το Ν.1911/1990 Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 160/11-121990 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ε. Το Ν.1946/1991 Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 69/ 14-5-1991 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

στ. Το ΠΔ.91/1992 Εισαγωγή μαθητών στις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων. (ΦΕΚ 44/23-31992 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ζ. Το Ν.2225/1994 Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 121/20-7-1994 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

η. Το Ν.2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 188/23-9-1997 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

θ. Το Ν.2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 266/24-12-1997 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ι. Το Ν.2517/1997 «Εκλογή διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/1-8-1997 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ια. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/9-3-1999 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ιβ. Το Ν.2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/2-5-2001 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ιγ. Το Ν.2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 102/23-5-2001 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ιδ. Το Ν.3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 152/28-6-2002 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ιε. Το ΠΔ.133/2002 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας στρατ/μων, στρ/κών κλπ.» (ΦΕΚ 109/30-4-2002 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.


ιστ. Το Ν.3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (ΦΕΚ 233/6-10-2003 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ιζ. Το Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/29-7-2004 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ιη. Το Ν.3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 217/10-11-2004 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ιθ. Το Ν.3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23-2-2005 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

κ. Το Ν.3687/2008 «Θέματα προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/5-8-2008 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

κα. Το Ν.3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/ 292- 2008 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

κβ. Το Ν.3883/2010 «Ένοπλες Δυνάμεις: Υπηρεσιακή εξέλιξη – Ιεραρχία, στρατολογία. Στρατιωτικές Σχολές κλπ.» (ΦΕΚ 167/24-9-2010 Τεύχος Α\'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

κγ. Τους Οργανισμούς ΣΣΕ – ΣΝΔ – ΣΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΣΜΥ – ΣΜΥΝ

– ΣΤΥΑ – ΣΥΔ – ΣΙΡ ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΟΥ Μ Ε την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών -τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.

1. Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Άμυνας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.

2. Επισημαίνεται ότι στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α΄, δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

3. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α΄ (σε συμφωνία και με τους Ν. 1294/1982 – ΦΕΚ 122/Α΄, Ν. 2517/1997 – ΦΕΚ 160/Α΄, Ν. 2552/1997 – ΦΕΚ 266/Α΄) και αναφέρονται στο Παράρτημα \"Β\", όπου σημειώνονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μια των ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις:

α. Των περιπτώσεων παρ. 1 α και 1β του άρθρου 11 Ν. 3648/08 συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

β. Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενα κενά θέσεων, των υποψηφίων της περίπτωσης παρ. 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 (Έλληνες-ίδες Εξωτερικού), δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψηφίους οιασδήποτε κατηγορίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

5. Όλοι οι υποψήφιοι -ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που μετέχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις «Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Ψυχομετρικές, Υγειονομικές, Αθλητικές) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βάσει του Ν. 2225/1994 – ΦΕΚ 121/Α\'. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν. 1351/1983 -ΦΕΚ 56/Α\' και το Ν. 1911/1990, -ΦΕΚ 160/Α\', όπως αυτοί ισχύουν σήμερα και το ΠΔ 91/1992 – ΦΕΚ 44/Α\'. Λεπτομέρειες που αφορούν στις ΠΚΕ, αναφέρονται στο Παράρτημα \"Γ\".

6. Για να επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οποιοσδήποτε υποψήφιος στις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθμολογία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Ν. 2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α\'.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7. Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν, σύμφωνα με το Ν. 1911/1990, -ΦΕΚ 160/Α\', όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2913/2001 – ΦΕΚ 102/Α\', άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ. Γενικές Πληροφορίες για τις Στρατιωτικές Σχολές, αναφέρονται στο Παράρτημα \"Δ’’.

8. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι -ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α\').

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζουν τα ΠΔ 133/2002 – ΦΕΚ 109Α\', ΠΔ 53/2003 – ΦΕΚ 59/Α\', ΠΔ 207/2007 – ΦΕΚ 233/Α\' και ΠΔ 54/2010 – ΦΕΚ 93/Α\'.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.

δ. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

ε. Ηλικία

(1) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί
μετά την 1η Ιανουαρίου 1991. Κατ\' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:

1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1989.

2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1990.

(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1992.

(2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1991 και μεταγενέστερα.

στ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ θα πρέπει:

(1) Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετική με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

(2) Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

(3) Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής.

(4) Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
ζ. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος

-α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

9. Όσοι -ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και αφετέρου να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου 2012 (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής), μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών
που αναγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του Παραρτήματος «ΣΤ» ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους ή στη ΔΑΕ αν αυτή είναι Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν το αργότερο μέχρι 04 Μαΐου 2012, με την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα \"Ε\" της παρούσας Προκηρύξεως, ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Α7 (ανεξάρτητα από τη Σχολή 1ης προτίμησης).

10. Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά και μόνο οι ακόλουθες:
α. Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : Τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 -4093 -4026, FΑΧ 210 8970232.

β. Για τη ΣΝΔ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 51155 (ΣΝΔ Τηλ 2104581337, FAX 2104581397).

γ. Για τη ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Α7), ΑΒ Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8191722, 210-8191724 και FΑΧ: 210 2466694.

δ. Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων Πλήθωνος Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191.

ε. Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής-Στρατόπεδο \"ΣΑΚΕΤΑ\" \"Α\" ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 162 01, τηλ. 210 7675603, 210 7675609, 210 7669347 και FΑΧ: 210 7654793.

στ. Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 τηλ. 24310-38635, 24310 38637, 24310 39632.

ζ. Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα (τηλ. ΣΜΥΝ 2105531742 - 2105531744).

11. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών γράφονται στα συνημμένα υποδείγματα, του Παραρτήματος \"Η\".
12. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των Σχολών θα
ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά 27 Απριλίου 2012 και για τους Έλληνες – ίδες Εξωτερικού 11 Μαΐου 2012, στα παρακάτω σημεία:
α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.sse.gr.

β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.hna.gr.

γ. Η ΔΑΕ για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) στην ιστοσελίδα www.haf.gr.

δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.ssas.gr.

ε. Η ΣΑΝ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.san.mil.gr.

στ. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.smy.gr.

ζ. Η ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού στο Σκαραμαγκά και στην ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr/smyn.

13. Οι υποψήφιοι -ες με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν περιέλθει στις Σχολές 04 Μαΐου 2012 η οποία και θα είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους και όχι η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής. Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων που έγιναν δεκτοί θα κοινοποιηθούν στις ίδιες θέσεις 17 Μαΐου 2012. Οι αντίστοιχες ημερομηνίες για τους Έλληνες -ίδες Εξωτερικού, είναι 18 και 25 Μαΐου 2012 αντιστοίχως.

14. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν/διορθώσουν αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ (αν η πρώτη σχολή προτίμησης είναι κάποια από τις σχολές της ΠΑ), όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί – Οργανισμοί λειτουργίας τους.

15. Οι υποψήφιοι -ες, που τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, υποχρεούνται κατά την ημερομηνία κατατάξεώς τους, ή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή το αργότερο, να προσκομίσουν στην αντίστοιχη Σχολή τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα \"ΣΤ\" της παρούσας και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα κατατάξεως κατά την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εγκαίρου προσκομίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, υπεύθυνη δήλωσή τους (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) όπου θα δηλώνουν ότι:

α. Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β. Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κατατάξεως στη Σχολή που εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωμοσία των.

γ. Κατά την ημέρα κατατάξεώς τους πληρούν όλες τις προϋποθέσεις νομίμου κατατάξεως που προβλέπονται στην παρούσα, η ύπαρξη των οποίων τελικά θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός των χρονικών ορίων που καθορίστηκαν στην υποπαράγραφο

15β. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω, δεν έχουν προσκομισθεί στη Σχολή όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα, τότε ο υποψήφιος με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα απομακρύνεται από τη Σχολή και θα θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη. Για τους υποψήφιους που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων -ίδων Εξωτερικού ισχύουν όσα τους αφορούν, από τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα \"Ε\" και \"ΣΤ\" της παρούσας.

16. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι να υποβάλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Μονάδες -Σχολές τους (και μόνο σε αυτές), για να περιέλθουν στην αντίστοιχη Υπηρεσία της παραγράφου 10 με μέριμνα των Μονάδων τους, όπως ορίζεται και για τους ιδιώτες. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στις παραγράφους 1δ και 2β του Παραρτήματος \"ΣΤ\" της παρούσας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

17. Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν την 17 Μαΐου 2012 και οι Έλληνες -ίδες Εξωτερικού την 25 Μαΐου 2012, με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίμησης ή τη ΔΑΕ, για το πρόγραμμα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως.

18. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα γίνουν σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 17. Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα :

α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Σχολή πρώτης προτίμησης. Οι μαθητές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως της σχολής πρώτης προτίμησής τους, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ στη σχολή που φοιτούν.

β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 Ω κάθε ημέρας.

γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν είτε στην ίδια είτε σε άλλη Σχολή.

δ. Θεωρείται \"Αποκλειστικός\" ο υποψήφιος -α που δήλωσε μία και μόνο Σχολή και \"Κοινός\" εκείνος -η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.

ε. Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί -ες έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά, την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.


19. Υποψήφιοι -ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δε θα γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΔΒΜΘ – Αστυνομική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους που αυτές διεξάγονται.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

20. Όλοι οι υποψήφιοι -ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχομετρική δοκιμασία, υγειονομική εξέταση και αθλητική δοκιμασία, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της πρώτης Σχολής προτίμησής τους. Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτομέρειες, όπως στο Παράρτημα \"Γ\".

21. Υποψήφιοι -ες που θα διαγωνισθούν σε ειδικά μαθήματα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα τα δηλώσουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους για να προγραμματιστούν ανάλογα. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των αναφερομένων ειδικών μαθημάτων.

22. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών – Αθλητικών δοκιμασιών των ΣΣΕ – ΣΝΔ–ΣΙ–ΣΣΑΣ–ΣΑΝ–ΣΜΥ –ΣΜΥΝ –ΣΤΥΑ –ΣΥΔ -ΣΙΡ,καθώςκαιηκατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψήφιων πρακτικά με συνημμένους πίνακες, όπου έναντι του ονοματεπώνυμου εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους: ΕΠΙΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των αντιστοίχων Σχολών και τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών.

23. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους τους, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Ν. 2472/1997 (Περί προσωπικών δεδομένων).

24. Οι υποψήφιοι -ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν και θεωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως να μην είχαν δηλώσει τη Σχολή ή τις Σχολές από τις οποίες αποκλείστηκαν.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

25. Το πρόγραμμα των ΠΚΕ θα είναι κοινό και θα καταρτισθεί μετά από σύσκεψη που θα γίνει με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/ B\' ΚΛΑΔΟΣ/B2 (ΔΕΚΠ).

26. Τα πρακτικά που θα συντάσσονται από τις Επιτροπές υποβάλλονται στους αρμόδιους τηρουμένων των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων.

27. Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν υποψήφιοι των Σχολών, να τους χορηγούν έγκαιρα με βάση την παρούσα, ΦΠ για 936 ΚΔΟ, Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, 128 ΣΕΤΗ και ΚΔΟ Θεσσαλονίκης, ΣΜΥ (Τρίκαλα) και ΣΜΥΝ (Σκαραμαγκά) ανάλογα με τον τόπο παρουσιάσεως των υποψηφίων για τις ΠΚΕ. Με το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου, οι Σχολές να ενημερώσουν αμέσως τα ΚΔΟ, τα οποία και να τους χορηγούν ΦΠ, για να επιστρέψουν στις Μονάδες το ταχύτερο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα Σώματα Ασφαλείας, τα οποία παρακαλούνται να ενεργήσουν ανάλογα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

28. Οι υποψήφιοι που καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την περίοδο της διαδικασίας των ΠΚΕ, να απευθύνονται στη Στρατολογική Υπηρεσία που ανήκουν, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορηγήσεως αναβολής κατατάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

29. Οι Σχολές έχουν δικαίωμα επαλήθευσης της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγομένων. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί, ότι εισήχθηκαν με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.

30. Οι μη εισαγόμενοι υποψήφιοι -ες μπορούν με αίτησή τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με δική τους ευθύνη. Τα δικαιολογητικά θα καταστρέφονται μετά την παρέλευση 2 ετών (δεν επιστρέφονται η αίτηση, η βεβαίωση Λυκείου, το φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου και οι φωτογραφίες).

31. Το ΓΕΕΘΑ καθώς και τα ΓΕΣ–ΓΕΝ–ΓΕΑ/ΔΑΕ, με Εγκύκλιο Διαταγή, καλούν τους επιτυχόντες να καταταγούν στα ΑΣΕΙ, σε καθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τα ΜΜΕ και το Διαδίκτυο (INTERNET).

32. Η πρόσκληση των εισακτέων στις ΑΣΣΥ γίνεται με εγκύκλιο Διαταγή προσκλήσεως, με μέριμνα του Κλάδου που ανήκουν οι Σχολές (ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, ΔΝΕ και ΔΑΕ) και κοινοποίησή της από τα ΜΜΕ και το Διαδίκτυο (INTERNET).

33. Το ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΔΕΚΠ) θα γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ μέσω των ΜΜΕ. Ολόκληρη η Προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) καθώς και στις ιστοσελίδες όλων των σχολών.

34. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, για τα ακόλουθα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους:

α. Το Υπουργείο Εξωτερικών να κοινοποιήσει την παρούσα στις Προξενικές Αρχές της Αλλοδαπής και μέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ\' αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών, τους αφορούν.


β. Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να κοινοποιήσει την παρούσα, μέσω του Σχολικού Δικτύου, σε όλα τα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς και σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού.

γ. Οι Λυκειάρχες να ενημερώσουν τους Μαθητές της Γ\' Τάξεως του Λυκείου τους, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας και να συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους για την συμπλήρωση της Αίτησης Υποψηφίου και την ορθή και έγκαιρη αποστολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

35. Επιπλέον, πληροφορίες για τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών -τριών στις Στρατιωτικές Σχολές, αναφέρονται στο Παράρτημα \"Δ\". Δημήτριος Αβραμόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης Επιτελής Β2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

\"Α\" Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υποψηφίων και Σχολών
\"Β\" Ειδικές Κατηγορίες και Αντίστοιχα Δικαιολογητικά
\"Γ\" Διαδικασίες Διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ)
\"Δ\" Πληροφορίες Σχετικές με τις Σχολές
\"Ε\" Στοιχεία που Αφορούν στους Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού.
\"ΣΤ\" Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
\"Ζ\" Στοιχεία που Αφορούν στους Μονίμους Υπξκούς του Στρατού Ξηράς
\"Η\" Υποδείγματα Δικαιολογητικών (1 – 5)


- 13


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


Α/Α Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ε Σ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Δ\' ΓΕΕΘΑ (Υπηρεσίες ΣΞ, ΠΝ και
ΠΑ) Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ
2. ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 (αντίτυπο και
Οπτικός δίσκος)
3.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Για διανομή στα γεν. Λύκεια – ΕΠΑΛ όλης της
χώρας μέσω του σχολικού δικτύου)
1 (αντίτυπο και
Οπτικός δίσκος)
4.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Για διανομή στα Λύκεια εξωτερικού μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1 (αντίτυπο και
Οπτικός δίσκος)
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (Για ενημέρωση των Ελληνικών
προξενικών αρχών στην αλλοδαπή)
1 (αντίτυπο και
Οπτικός δίσκος)
6. ΣΓ/ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ 2 (αντίτυπα και
Οπτικοί δίσκοι)
7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΘΑ (ΑΘΗΝΑ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
2 (αντίτυπα και
Οπτικοί δίσκοι)
8. ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛΑΔΟΣ/Β2 – ΓΕΣ/ΔΕΚΠ – ΓΕΝ/Β2 – ΓΕΑ/Β1 4 (αντίτυπα και
Οπτικοί δίσκοι)
9. ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ/Τμήμα ΑΚΑΜ (για ενημέρωση όλων των
ΑΚΑΜ) Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ
10. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΔ
Μέσω ΠΥΡΣΕΙΑ
και επιπλέον 18
(αντίτυπα και
Οπτικοί δίσκοι)
11. ΣΣΕ - ΣΝΔ - ΔΑΕ (4 αντίτυπα) - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ - ΣΜΥ - ΣΜΥΝ 10 (αντίτυπα και
Οπτικοί δίσκοι)
ΣΥΝΟΛΟ 40 (αντίτυπα και
Οπτικοί δίσκοι)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


Α/Α ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΕΣ
1. Κύριο Μέρος 1 έως 14
2. Παράρτημα «Α» Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών
Υποψηφίων και Σχολών Α-1 έως Α-1
3. Παράρτημα «Β» Ειδικές Κατηγορίες και Αντίστοιχα
δικαιολογητικά Β-1 έως Β-4
4. Παράρτημα «Γ» Διαδικασίες Διεξαγωγής
Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ)
Γ-1 έως Γ-6
Γ-1-1 έως Γ-1-6
5. Παράρτημα «Δ» Πληροφορίες Σχετικές με τις Σχολές Δ-1 έως Δ-18
6. Παράρτημα «Ε»
Στοιχεία που Αφορούν στην
Εισαγωγή των Ελλήνων του
Εξωτερικού.
Ε-1 έως Ε-2
7. Παράρτημα «ΣΤ»
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ)
και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών
(ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ)
ΣΤ-1 έως ΣΤ-5
8. Παράρτημα «Ζ»
Στοιχεία που αφορούν στους
Μόνιμους Υπαξιωματικούς Στρατού
Ξηράς.
Ζ-1
9. Παράρτημα «Η» Υποδείγματα δικαιολογητικών Η-1
Η-1-1 έως Η-1-14


- Α-1 ΓΕΝΙΚΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β\' ΚΛΑΔΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
12 Μαρ 2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ

ΕΔΥΕΘΑ 7/2012

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

1.
Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης: έως 30 Μαρτίου 2012.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: 27
Απριλίου 2012.

γ.
Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 4 Μαΐου 2012.

δ.
Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις

ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής (τόπος – χρόνος):17 Μαΐου 2012.

2.
Έλληνες Εξωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης: έως 04 Μαΐου 2012.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: 11
Μαΐου 2012.

γ.
Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 18 Μαΐου 2012.

δ.
Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις

ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής (τόπος – χρόνος): 25 Μαΐου 2012.

3.
Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:
α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα
συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις
Σχολές και από τη ΔΑΕ όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί λειτουργίας τους.

β.
Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Ακριβές Αντίγραφο
Δημήτριος Αβραμόπουλος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας


Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β\' ΚΛΑΔΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
12 Μαρ 2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ

ΕΔΥΕΘΑ 7/2012

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α\' όπως παρακάτω: «Άρθρο 11 Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38 Α\'

Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

1.α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008.2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ.ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i. Τέκνα πολυτέκνων.
ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.
β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

γ. Οι Έλληνες -ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του
ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄), επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄).

2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς, πλην της κατηγορίας 1α.γ.». « Άρθρο 12 Ν. 2552/1997 ΦΕΚ 266 Α\'

Α.1) Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 επιτρέπεται κατ\' εξαίρεση πέραν του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων, η εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών των περιπτώσεων α\' και β\' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 και της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 11 παρ. 4 του ν. 1911/1990, όπως ισχύει σήμερα, αναφορικά με την εισαγωγή γυναικών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και ανδρών στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Το ποσοστό των υποψηφίων των παραπάνω ειδικών κατηγοριών, που εισάγεται κατ\' έτος σε καθεμία από τις Σχολές, καθορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων της γενικής σειράς κάθε Σχολής και είναι ενιαίο για το σύνολο των υποψηφίων όλων των κατηγοριών αυτών.»

«Ν. 1294/1982 ΦΕΚ 122 Α\'

Άρθρο μόνον.

1. Στο άρθρο 1 του Ν. 3298/1955 προστίθεται, παράγραφος 3, που έχει
ως εξής:
\"3. Επί πλέον του αριθμού εισακτέων που καθορίζεται με την πιο

πάνω προκήρυξη εισάγονται στη Σχολή σε ποσοστό 20% από τους υπόλοιπους επιτυχόντες μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς. Η εισαγωγή τους γίνεται
με βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων, που έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής ως μόνιμοι Υπαξιωματικοί, τουλάχιστο ένα έτος κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους στη Σχολή. Ως αποδεικτικό της πιο πάνω ιδιότητάς τους ορίζεται, το Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο εκδίδεται από τη μονάδα στην οποία υπηρετεί ο υποψήφιος\".»

2. Για την κάθε ειδική κατηγορία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:


α. Τέκνα Πολυτέκνων

Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύο κατά την υποβολή).

β. Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου ή ο
γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην ειδική κατηγορία. (2) Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή
και περισσοτέρων γάμων, θα πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά (π.χ. Δικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.
γ. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(1) Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ ως Υπόδειγμα «3».
(2) Γνωμάτευση Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός